چمن مصنوعی ورزشی

با کاربری ورزشهای فوتبال ، تنیس ، گلف ، هاکی و ... با طول عمر مفید بالا ، سرسبزی همیشگی و چهار فصل ، متناسب با شرایط اقلیمی برای فضاهای سرپوشیده و روباز ، استفاده نامحدود ، عدم نیاز به خط کشی ، آبیاری ، چمن زنی و ... با ارائه ضمانتنامه و اخذ تاییدیه استانداردهای بین المللی
صفحه اینستاگرام تیواصنعت کانال تیواصنعت