جایگاه متحرک تماشاگران ( جمع شونده )

با چرخهای مقاوم ، با قابلیت طراحی تعداد طبقات ، نصب نرده های قفل کننده ، امکان نصب صندلی ، جهت استفاده در سالنهای ورزشی چندمنظوره بمنظور بهره گیری بهینه از فضاهای ورزشی بنحوی که در حالت جمع شده حدود یک متر از فضا را اشغال میکند .
صفحه اینستاگرام تیواصنعت کانال تیواصنعت