انواع تجهیزات کشتی

انواع تشک های تمرینی ، باشگاهی ، کراسلینک ، هشت ضلعی و استاندارد در ابعاد ،ضخامت و دانسیته های مختلف بهمراه انواع رویه ( ایرانی و خارجی ) قابل شستشو بادوام و سبک ضد قارچ تابلو امتیازات ، اسکوربرد مخصوص کشتیLCD و ...
صفحه اینستاگرام تیواصنعت کانال تیواصنعت