انواع پایه بسکتبال پارکی ( فضای روباز )

انواع پایه بسکتبال پارکی ( فضای روباز ) یا باصطلاح پایه بسکتبال ثابت خیابانی با طلق نشکن یا تور پرسی فلزی با توجه به شرایط اقلیمی طراحی و روی فونداسیون (محاسبه شده) اجرا گردیده و جهت ایمنی بازیکنان ، ضربه گیر و محافظ دور پایه قابل نصب می باشد .
صفحه اینستاگرام تیواصنعت کانال تیواصنعت