انواع کفپوش‌های ورزشی

انواع کفپوش های ورزشی ایرانی و خارجی با طرح های گوناگون و ضخامت های متفاوت ، آنتی باکتریال ، قابلیت یکپارچگی با درزجوش و مفتول مطابق با رنگ کفپوش ، جذب ضربه ، برگشت پذیری سریع توپ ، ایجاد اصطکاک بهینه ، انعطاف پذیری سطح ، بدون بو و آلودگی با توجه به کاربری اماکن ورزشی سرپوشیده جهت استفاده ورزشهای توپی و شرایط ویژه نصب کفپوش ورزشی بمنظور بهره وری بهینه از این اماکن ، اهمیت موضوع نصب را دو چندان نموده بنحویکه در صورت عدم رعایت اجرای صحیح و مواد نصب غیر استاندارد ، باعث کاهش عمر مفید کفپوش می گردد .
صفحه اینستاگرام تیواصنعت کانال تیواصنعت