ارتباط با ما


آدرس: خیابان ولیعصر-منیریه 

شعب کارخانه : منطقه صنعتی شهریار

منطقه  آزادتجاری صنعتی بندر انزلی

شماره تماس: 33720987-013 
شماره همراه: 09128504079 
پست الکترونیک: itivasanat@gmail.com

(Instagram.com/tivasanat | (@tivasanat


صفحه اینستاگرام تیواصنعت کانال تیواصنعت